Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo
PDF
Yazdır
e-Posta

12 Protein Sığır Besi Yemi

%12 Ham protein 2500 Kcal metabolik enerji içeren bu ürün genetik vasıfları düşük olan yerli ırk besi sığırlarında hızlı karkas ağırlığı sağlamak için hazırlanmış ve besin maddelerince dengelenmiş bir sığır besi yemidir. Vatan 12 Sığır Besi Yemi enerji, protein, vitamin ve minerallerce dengelenmiş bir yemdir. Dengeli bir canlı ağırlık artışı sağlar. Kaba yemlerle verilebilir. Ekonomik olduğu için karlı bir hayvancılık sağlar. Vatan 12 Sığır Besi Yemi serin, kuru yerde ve depolamada üst üste beş sırayı geçmeyecek şekilde tahta ızgaralar üzerinde istif ve muhafaza edilmelidir.

Kullanımı:

Vatan 12 Sığır Besi Yemi özellikle yerli ırk besi sığırlarının besi ortası ve besi sonu programlarında tercih edilmelidir.
Vatan 12 Sığır Besi Yemi yeni başlanacaksa yedi gün içerisinde yavaş arttırılarak verilmelidir.
Vatan 12 Sığır Besi Yemi ile tahıl kırması verilmesi durumunda çok dikkat edilmelidir. Verilecekse en az iki öğüne bölünerek verilmelidir.
Vatan 12 Sığır Besi Yemi günlük ortalama 1200 gram canlı ağırlık artışı göz önünde bulundurularak bilimsel çalışmalar sonucunda hazırlanan, aşağıda yer alan tabloda alternatif yemlerle birlikte yedirildiğinde dengeli bir büyüme sağlar.

Canlı Ağırlık Kg
Canlı Ağırlık Artışı Gr/Gün
Mısır Sılajı Kg/Gün
Saman Kg/Gün
Arpa Kırması Kg/Gün
Vatan 12 Besi Yemi Kg/Gün
300
1200
6
3
-
5
300
1200
8
-
3
6
300
1200
-
4
3
4
350
1200
7
2
-
6
350
1200
10
-
3
4
350
1200
-
4
4
5
400
1200
9
2
-
7
400
1200
11
-
3
6
400
1200
-
4
5
6
450
1200
10
2
-
8
450
1200
12
-
3
7
450
1200
-
4
6
7
500
1200
11
2
3
9
500
1200
13
-
3
8