Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo
PDF
Yazdır
e-Posta

14 Protein Sığır Besi Yemi

%14 Ham protein 2600 Kcal. metabolik enerji içeren bu ürün kültür ırkı besi sığırlarında maksimum besi performansı sağlamak için hazırlanmış ve besin maddelerince dengelenmiş bir sığır besi yemidir. Vatan 14 Sığır Besi Yemi yüksek enerjili vitamin ve minarellerce dengelenmiş zengin bir yemdir. Kısa sürede en hızlı karkas randımanı sağlar. Bütün besi programlarında tercih edilmelidir. Dengeli vitamin ve mineral içeriği sayesinde, oluşabilecek hastalık risklerini en aza indirir. Kaliteli Hammadde içeriğinden dolayı sindirilebilirliği yüksektir.

Vatan 14 Sığır Besi Yemi serin, kuru yerde ve depolamada üst üste 5 sırayı geçmeyecek şekilde tahta ızgaralar üzerinde istif ve muhafaza edilmelidir.

Kullanımı:

Vatan 14 özellikle kültür ırkı besi sığırlarının tüm besi programlarında besi başlangıcından besi sonuna kadar ki döneminde beslenmesinde kullanılabilir. Vatan 14'e yeni başlanacaksa yedi gün içerisinde yavaş arttırılarak verilmelidir. Vatan 14 ile birlikte hayvanlara tahıl kırması verilmesine gerek yoktur. Eğer verilecekse iki öğüne bölünerek verilmelidir. Vatan 14 günlük ortalama 1200 gram canlı ağırlık artışı göz önünde bulundurularak bilimsel çalışmalar sonucunda hazırlanan aşağıda yer alan tabloda alternatif kaba yemlerler birlikte yedirildiğinde dengeli bir büyüme sağlar.

Canlı Ağırlık Kg
Canlı Ağırlık Artışı Gr/Gün
Mısır Silajı Kg/Gün
Saman Kg/Gün
Arpa Kırması Kg/Gün
Vatan 14 Besi Yeni Kg/Gün
200
1200
5
1
-
4
200
1200
8
-
1
3
200
1200
-
3
2
4
250
1200
6
1
-
5
250
1200
8
-
1
4
250
1200
-
3
3
4
300
1200
7
1
-
6
300
1200
8
-
2
5
300
1200
-
4
3
5
350
1200
7
2
-
6
350
1200
9
-
3
4
350
1200
-
4
4
5
400
1200
8
2
-
7
400
1200
10
-
3
5
400
1200
-
4
5
5
450
1200
9
2
-
8
450
1200
11
-
3
6
450
1200
-
4
6
6
500
1200
10
2
-
9
500
1200
12
-
3
7