Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo
PDF
Yazdır
e-Posta

Buzağı Başlangıç Yemi

%18 ham protein, 2800 kcal. metabolitik enerji içeren; 2-9 haftalık yaştaki buzağıların beslenmesinde süratli büyüme sağlayacak şekilde, vitamin ve mineral ilavesi yapılmış kolay sindirilebilir, kaliteli hammaddeler ile hazırlanmış özel bir yemdir. Vatan Buzağı Başlangıç yemi protein, enerji, vitamin ve mineral maddelerce dengelenmiş lezzetli ve iştah açıcı özelliği olan bir yemdir. Vatan Buzağı Başlangıç yemi hızlı canlı ağırlık artışı sağlayıp buzağıların ishal olmasını önler. İşkembe gelişimini hızlandırarak yemden yararlanmayı arttırır. Buzağıların sütten erken kesilmelerini sağlayarak gelişimlerini hızlandırır. Vatan Buzağı Başlangıç yemi serin, kuru yerde ve depolama üst üste beş sırayı geçmeyecek şekilde tahta ızgaralar üzerinde istif ve muhafaza edilmelidir.

Kullanımı

Vatan Buzağı Başlangıç yemi doğumu takip eden birinci haftadan sonra kullanılmaya başlanmalıdır. Yeni başlanıyor ise yedi gün içinde yavaş arttırılarak verilmelidir.
Buzağı doğumunu takip eden ilk hafta içerisinde günlük 4-6 litre ağız sütü günde iki veya üç öğünde eşit miktarlarda bölünerek mutlaka verilmelidir. Buzağılara ağız sütü ve normal süt mutlaka her buzağının ayrı olmak kaydıyla biberonla verilmelidir. Bu durum buzağının emme refleksi ve sindirim sisteminin çalışması açısından faydalıdır. Aynı biberonun bütün buzağılar için kullanılması hastalıkların yayılması açısından risklidir. Biberonlar her emme sonrasında sıcak su ve dezenfekte edici maddelerle temizlenmelidir. İkinci Haftadan itibaren günlük 4-6 litre normal anne sütüne ilaveten 1-1,5 kg. Vatan Buzağı Başlangıç Yemi hayvanın önünde bulundurulmalıdır. Bu miktar 500 gramlık üç öğünde hayvanın tüketimine göre ayarlanmalıdır. İkinci haftadan itibaren başlanan normal anne sütü tüketimi üçüncü haftada günlük 3-5 litreye, dördüncü hadta 2-4 litreye, beşinci hafta 2-4 litreye, altıncı hafta 1-3, yedinci ve sekizinci hafta iyice azaltılarak buzağı sütten kesilmelidir. Eğer elinizde kaliyeli kuru yonca otu varsa, yedinci haftadan itibaren kullanılması işkembe gelişimi için çok önemlidir. Ayrıca temiz su buzağıların önünde ikinci haftadan itibaren serbest olarak bulundurulmalıdır. Buzapıların sağlıklı vücut ve işkembe gelişimini sağlamak için bilimsel çalışmalar sonucunda hazırlanan beslenme programı aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Haftalar
Ağız Sütü Lt
Normal Süt Lt
Vatan Buzağı Başlangıç Yemi
Kuru Ot
Su
1
4-6
-
-
-
-
2
-
4-6
Serbest
-
Serbest
3-5
-
4-5
Serbest
-
Serbest
6
-
2
Serbest
-
Serbest
7-8
-
-
Serbest
Serbest
Serbest