Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo
PDF
Yazdır
e-Posta

Konsantre Besi Yemi

%20 Ham protein 2500 kcal. metabolik enerji içeren bu ürün kültür ırkı besi sığırlarında maksimumu besi performansı sağlamak için hazırlanmış ve besin maddelerince dengelenmiş bir sığır besi yemidir. Vatan Konsantre Besi Yemi yüksek protein, vitamin ve minerallerce dengelenmiş kaliteli hammaddelerce zengin bir yemdir. Kısa sürede en hızlı karkas randımanını sağlar. Dengeli vitamin ve mineral içeriği sayesinde oluşabilecek hastalık risklerini en aza indirir. Kaliteli hammadde içerdiğinden dolayı sindirilebilirliği yüksektir. Vatan Konsantre Besi Yemi serin, kuru yerde ve dopolamada üst üste beş sırayı geçmeyecek şekilde tahta ızgaralar üzerinde istif ve muhafaza edilmelidir.

Kullamını:

Vatan Konsantre Besi Yemi özellikle kültür ırkı besi sığırlarının (3-6 Ay gibi) kısa süreli besi programlarında besi başlangıcından besi sonuna kadarki dönemde beslenmesinde kullanılmalıdır. Vatan Konsantre Besi Yemi'ne yeni başlanacaksa yedi gün içerisinde yavaş arttıralar verilmelidir. Vatan Konsantre Besi Yemi ile birlikte hayvanlara kesif yemin %40-%50'si oranında tahıl kırması verilmelidir. Bu durum kısa süreli besi programlarında bulunan hayvanların hızlı karkas ağırlığa ulaşmasını sağlar. Karkas besi yemi günlük ortalama 1400gr canlı ağırlık artışı göz önünde bulundurularak bilimsel çalışmalar sonucunda hazırlanan aşağıda yer alan tabloda alternatif kaba yemlerle birlikte yedirildiğinde dengeli bir büyüme sağlar.

Canlı Ağırlık Kg
Canlı Ağırlık Artışı Gr/Gün
Mısır Silaji Kg/Gün
Saman Kg/Gün
Arpa Kırması Kg/Gün
Vatan Konsantre Besi Kg/Gün
200
1400
4
1
2
5
200
1400
7
-
1
4
200
1400
-
3
3
5
250
1400
7
1
2
6
250
1400
8
-
2
5
250
1400
-
3
3
5
300
1400
8
1
2
7
300
1400
9
-
2
6
300
1400
-
3
4
7
350
1400
6
1
3
6
350
1400
10
-
2
7
350
1400
-
3
5
6
400
1400
10
1
3
5
400
1400
11
-
4
8
400
1400
-
3
5
9