Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo
PDF
Yazdır
e-Posta

Koyun Süt Yemi:

%13 protein 2400 Kcal metabolik enerji içeren bu ürün koyunların beslenmesinde kullanılan bir yemdir. Vatan Koyun Süt Yemi enerji, protein, vitamin ve minerallerce zengin olduğundan ilave bir yem gerektirmez. Koyunlarda; Gebeliğin son dönemlerinde besin maddesi ihtiyacı artacağından yavrunun beslenmesi ve yüksek süt verimi için Vatan Koyun Süt Yemi gereklidir. İçerisinde kaliteli hammaddeler bulunduğu için yemden yararlanmayı arttırır. Dengeli bir yem tüketimi sağlar. Vatan Koyun Süt Yemi serin, kuru yerde ve depolamada üst üste beş sırayı geçmeyecek şekilde tahta ızgaralar üzerine istif ve muhafaza edilmelidir.

Kullanımı:

Vatan Koyun Süt Yemine gebeliğin son üç haftasından itibaren başlanmalı ve bu uygulama doğuma kadar devam etmelidir. Eğer Vatan Koyun Süt Yemine yeni başlanıyorsa 7 gün içinde yavaş yavaş alıştırılmalıdır.
Vatan Koyun Süt Yeminden koyun başına günlük 250-300 gram verilmelidir. Yüksek miktarda süt veren koyunlarda günlük 1,5-2,5 kg'a kadar Vatan Koyun Süt Yemi verilebilir.
Bu miktarla birlikte, serbest olarak kuru ot veya mısır silajının tek kaba yem olduğu durumlarda da Vatan Koyun Süt Yemi aynı miktarlarda kullanılabilir.
Bu miktarlar 2-4 öğünde verilmelidir. Temiz su koyunların önünde serbest olarak bulundurulmalıdır.