Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo
PDF
Yazdır
e-Posta

Kuzu Başlangıç Yemi

%18 Ham protein, 2800 Kcal. metabolik enerji içeren; 2-8 haftalık taştaki kuzuların beslenmesinde süratli büyüme sağlayacak şekilde, bitamin ve mineral ilavesi yapılmış kolay sindirilebilir, kaliteli hammaddeler ile hazırlanmış özel bir yemdir. Vatan Kuzu Bağlangıç yemi protein, enerji, vitamin ve mineral maddelerce dengelenmiş lezzetli ve iştah açıcı özelliği olan bir yemdir. Vatan Kuzu Başlangıç Yemi hızlıcanlı ağırlık artışı sağlayıp kuzuların ishal olmasını önler. İşkembe gelişimini hızlandırarak yemden yararlanmayı arttırır. Kuzuların sütten erken kesilmesini sağlayarak gelişimlerini hızlandırır. Vatan Kuzu Başlangıç Yemi serin, kuru yerde ve depolamada üst üste beş sırayı geçmeyecek şekilde tahtta ızgaralar üzerinde istif ve muhafaza edilmelidir.

Kullanımı

Vatan Kuzu Başlangıç Yemi doğumu takip eden birinci haftadan sonra kullanılmaya başlanmıştır. Yeni başlanıyorsa, yedi gün içinde yavaş arttırılarak verilmelidir.
Kuzunun doğumunu takip eden ilk 2-3 saat içerisinde ağız sütü günde 3-4 saat gibi eşit aralıklarla olmak üzere 4-7 gün süreyle kuzu canlı ağırlığının en az %10 kadar miktarda mutlaka verilmelidir. Örneğin 4 Kg'lık canlı ağırlığa sahip bir kuzuya günde 400 gram ağız sütü verilmelidir.
İkinci haftadan itibaren normal anne sütüne ilaveten günde 40-50 gram Vatan Kuzu Başlangıç Yemi hayvanın önünde bulundurulmalıdır. Bu miktar üçüncü hfatadan itibaren 150-250 grama kadar çıkarılmalıdır. Buna ilaveten isteniyorsa tahıl kırması verilmelidir.
Eğer elimizde kaliteli kuru yonca otu varsa, yedinci haftadan itibaren kullanılması işkembe gelişimi için çok önemlidir. Ayrıca temiz su kuzuların önünde birinci haftadan itibaren serbest olarak bulundurulmalıdır.