Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo
PDF
Yazdır
e-Posta

Kuzu Büyütme Yemi

%17 ham protein 2600 kcal. metabolik enerji içeren buzağıların Vatan Kuzu Başlangıç Yemi'nden sonra ihtiyaç duydukları protein, enerji ve mineraller bakımından zengin bir üründür. Vatan Kuzu Büyütme Yemi lezzetli ve iştah açıcı özelliği olan bir yemdir. Vatan Kuzu Büyütme Yemi hızlı canlı ağırlık artışı sağlayıp kuzuların ishal olmasını önler. İşkembe gelişimini hızlandırarak yemden yararlanmayı arttırır. Vatan Kuzu Büyütme Yemi serin, kuru yerde ve depolamada üst üste beş sırayı geçmeyecek şekilde tahta ızgaralar üzerinde istif ve muhafaza edilmelidir.

Kullanımı

Vatan Kuzu Büyütme Yemi işkembe henüz tam gelişmediği göz önüne alınarak 9 haftalıktan 14 haftalık yaşına kadar lan dönemdeki kuzulara yedirilmelidir. Kuzulara serbest olarak kaliteli kuru yonca otu veya silajla birlikte 9 haftalıktan 14 haftalık yaşına kadarolan dönemdeki kuzulara yedirilmelidir.
Kuzularda büyüme döneminde kaliteli kuru yonca ve saman verilebilir. Ayrıca Vatan Kuzu Büyütme Yemi'ne ilaveten ek tahıl kırması da verilebilir. Temiz su kuzuların önünde serbest olarak bulundurulmalıdır.
Vatan Kuzu Büyütme Yemi hayvan başına günlük 500 gramı aşmamalıdır. Aşılması halinde özellikle dişi kuzularda yağlanmaya sebep olup, üreme problemlerine ve ilerki dönemlerde meme dokusunun tam olarak gelişmemesine neden olur.