Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo
PDF
Yazdır
e-Posta

Toklu Besi Yemi

%12 Ham protein 2750 Kcal metabolik enerji içeren bu ürün tokluların beslenmesinde kullanılan bir besi yemidir. Vatan Toklu Besi Yemi enerji, protein, vitamin ve minerallerce zengin olduğundan ilave bir yem gerektirmez. Vatan Toklu Besi Yemi tokluların daha erken gelişmesini sağlar. İçerisinde kaliteli hammaddeler bulunduğu için yemden yararlanmayı arttırır. Dengeli bir yem tüketimi sağlar, besi performansını arttırır. Besi süresini kısaltıp karkas kalitesini arttırır.

Kullanımı

Vatan Toklu Besi Yemi beşinci aydan itibaren besi sonuna kadarki dönemde tokluların beslenmesinde kullanılır.
Vatan Toklu Besi Yemi yeni başlanacaksa yedi gün içerisinde yavaş arttırılarak verilmelidir. Ortalama 20 kg canlı ağırlıktan başlayıp 50-60 kg canlı ağırlığa kadar sürebilecek besi dönemi süresi içerisinde günlük 300-350 gram canlı ağırlık artışı ile toklularda iyi bir besi performansı sağlar.
Vatan Toklu Besi Yemi'nden günlük toklu başına 1,5-2,5 kg arasında verilmesi tavsie edilir. Bu miktarla birlikte, serbest olarak kuru ot veya mısır silajının tek kaba yem olduğu durumlarda da Vatan Yoklu Besi Yemi aynı miktarlarda kullanılabilir. Bu miktarlar mutlaka iki öğüne ayrılıp, öğün bitimini takiben verilmelidir. Fazla yemleme işkembe asitliğini arttırıp, aynı zamanda yemden kesilmeyi beraberinde getireceği gibi tokluların ölümüne de sebep olabilir.